Klíč k určování ulitnatých plžů Výrovky

1a – výška schránky převyšuje její šířku – 2
1b – výška schránky je menší než její šířka – 11

2a – schránka je levotočivá (má ústí vlevo) – 3
2b – schránka je pravotočivá (má ústí vpravo) – 8

3a – schránka má vřetenovitý tvar – 4
3b – schránka má tvar soudku a zuby v ústí → Vertigo pusilla

4a – schránka má hladký povrch → Cochlodina laminata
4b – schránka má na povrchu žebírkování – 5

5a – schránka nemá vyvinuté obústí a je kuželovitá → Balea perversa
5b – schránka má vyvinuté obústí – 6

6a – v ústí je járek – 7
6b – ústí připomíná ucho a chybí mu járek → Macrogastra plicatula

7a – schránka je vysoká až 18 mm a je hrubě žebírkovaná → Balea biplicata
7b – schránka je vysoká až 13 mm a má kyjovitý tvar → Clausilia pumila

8a – schránka má úzce vejčitý tvar, vrchol je zašpičatělý – 9
8b – vrchol schránky je tupý – 10

9a – plž má zuby v ústí → Carychium tridantatum
9b – plž nemá zuby v ústí → Cochlicopa lubricella

10a – plž má zuby v ústí, schránka je spíše soudkovitá → Vertigo alpestris
10b – plž nemá zuby v ústí, schránka je spíše kuželovitá/válcovitá → Columella edentula

11a – poslední závit je znatelně širší než ostatní závity a schránka nemá píštěl – 12
11b – poslední závit šířkou důrazněji nepřevyšuje ostatní – 13

12a – schránka je redukovaná a plochá tak, že nenabízí dostatek místa pro úplné zatáhnutí plže → Semilimax semilimax
12b – ve schránce je dost prostoru na zatáhnutí → Vitrina pellucida

13a – dospělý plž má rovné chlupy či výrazné jizvy po nich – 14
13b – plž má na povrchu schránky žebra či výraznější příčné rýhy/vlnky – 15
13c – schránka má rovný povrch matného vzhledu – 16
13e – schránka má lesklý povrch, který však není sklovitý – 17
13e – schránka má lesklý, sklovitý povrch – 18

14a – apikální část schránky je v rovině, vrchol je mírně vpadlý → Helicodonta obvoluta
14b – schránka je kulovitá, má ploché obústí se třemi zuby → Isognomostoma isognomostomos
14c – schránka je kuželovitá, v ústí má jediný zub → Petasina unidentata

15a – schránka má radiální vlnkování a medové zbarvení → Nesovitrea hammonis
15b – schránka zbarvením připomíná stočenou závoru a je zploštělá s výraznou píštělí a žebry → Discus rotundatus
15c – schránka je světlá s tenkým, zploštělým obústím → Vallonia costata
15d – schránka je velká do 2 mm, hnědá, s případnými periostrakálními žebírky vytaženými do nápadných ostnů → Acanthinula aculeata

16a – schránka má výrazné periostrakální šupinky viditelné pod binokulární lupou → Monachoides incarnatus
16b – schránka je nanejvýš 1,6 mm široká s výraznou píštělí a jemnými příčnými rýžkami → Punctum pygmaeum
16c – schránka je terčovitá s drobnými, stočenými chloupky → Causa holosericea
16d – schránka je zploštělá s ostrým kýlem → Helicigona lapicida
16e – ústí je široce otevřené a schránka je zploštělá → Urticicola umbrosus

17a – schránka má na sobě světlé skvrnky na tmavém podkladu → Arianta arbustorum
17b – tvar schránky připomíná hlemýždě, schránka je žlutá, růžová či pruhovaná → Cepaea hortensis

18a – kuželovité schránce chybí píštěl, schránka má průměr do 3 mm → Euconulus fulvus
18c – schránka je lesklá, průhledná, křehká, se 4–5 závity, v průměru až 4mm → Vitrea crystallina
18d – schránka má na sobě příčné stopy po růstu a poměrně širokou píštěl, v průměru až 12 mm → Oxychilus cellarius
18e – schránka má jemné mřížkování, čočkovitý tvar a tupý kýl na obvodu, v průměru až 4,6 mm → Aegopinella pura
18f – schránka má nevýrazný povrch a chybí jí i náznak kýlu, v průměru až 9 mm → Aegopinella minor

Licence Creative Commons

2017–2023 Tomáš Kebert